אנחנו מוכרים ומשכירים ציוד קריוקי באזורים הבאים:
ראש העין, פתח תקווה, אלעד, כפר סבא, נתניה ויישובי הסביבה...
השאר פרטים ונחזור אליך

  השם שלך (חובה)

  הטלפון שלך: (חובה)

  מהות הפניה:

  תנאי השכרת גנרטור מגה אירוע

  תנאי השכרת גנרטור 'מגה קריוקי':

  א. הנני מאשר בזה כי קבלתי את הגנרטור לידיי לאחר שראיתי את הגנרטור – את מצבו, את אופן הפעלתו, תחזוקתו ואת תקינותו יחד עם נציג 'מגה אירוע' והוא נמצא תקין, שלם ומתאים לצרכיי.
  ב. ידוע לי כי אם הגנרטור יוחזר על ידי כשהוא תקול או פגום, יהיה עלי לשלם את עלות התיקון בתוך 7 ימים מעת ההודעה של נציג 'מגה אירוע' אליי בנוגע לעלות התיקון, ואם לא ישולם על ידי התיקון מכל סיבה שהיא בתום 7 ימים מתאריך ההחזרה או יוחזר ללא אפשרות לתקנו, יהיה עלי לשלם את מחיר עלות רכישתו באתר 'ZAP'.
  ג. המחיר הנקוב בהזמנה לעיל הינו בגין יום השכרה אחד. איחור בהחזרת הציוד מעבר לתאריך ושעת ההחזרה, יחויב בתשלום בגין יום נוסף. אלא אם סוכם אחרת בכתב או בהודעה. במידה ולא סוכם, כל יום איחור יהיה חייב בתשלום מלא עד להחזרת הגנרטור.
  ד. אני מתחייב לעשות שימוש בגנרטור בהתאם להוראות נציג 'מגה אירוע', להוראות הסכם זה ולהוראות כל דין. ידוע לי כי באחריותי הבלעדית לוודא כי ישנה אפשרות טכנית, הרשאה וזכות על פי חוק להעמיד ולהפעיל את הציוד במקום ובמועד המתוכנן על ידי. ידוע לי כי במידה והציוד יוחרם במהלך ההשכרה, הדבר ייחשב כאיחור במסירה ויחייב תשלום לפי מחיר השכרה יומי עד להשבתו למגה הקריוקי, וזאת באחריותי ועל חשבוני.
  ה .ידוע לי כי אין להציב את הגנרטור ו/או להפעילו כשהוא חשוף לגשם ו/או למים.
  ו. ידוע לי ואני מצהיר כי במקרה של השכרת גנרטור 'מגה אירוע' אינה אחראית למיקום הצבתו ו/או הפעלתו על ידי, וידוע לי כי קיבלתי הנחיות והוראות בטיחות והפעלה, הבנתי אותם במלואם, וכי עלי לפעול בעניין זה בהתאם להוראות החוק ותוך שמירה על כללי בטיחות וזהירות מחמירים, לרבות – שלא להציבו ליד מקור אש, גז, סכנה אחרת וכו'.
  ז. ידוע לי כי בכל מקרה לא יהיה החזר כספי על השכרת גנרטור, ובאחריותי לוודא בעת קבלת הגנרטור לידי כי הוא תקין, פועל ותואם את כל צרכיי, ולכן קבלתו לידי תהווה ראיה לכך, ומאותו רגע עד השבתו ל'מגה אירוע' אהיה אחראי באופן מלא ומוחלט למצבו.
  ח. ידוע לי כי 'מגה אירוע' עושה מבחינתה את מירב המאמצים לספק לי גנרטור תקין, ועל כך החברה מקפידה על טיפולים ותיקונים לפי הוראות יצרן. וכל מקרה של גנרטור לא תקין יהווה 'כוח עליון'.
  ט. במקרים שחלילה חלה בעיה בתפקוד הגנרטור (מתכבה, לא נדלק וכו') תוך כדי האירוע – הנני מודע לכך שעליי לדאוג לגנרטור חליפי בעלות השכרה נוספת מ'מגה קריוקי' (בהנחה ויש אפשרות/קיים במלאי) או מספק אחר, וידוע לי כי החל מהשעה 17.00 המענה הקולי של 'מגה קריוקי' לא תמיד זמין ופנוי לשיחות – זכרו! בעיה אינה פותרת מתשלום.
  י. ידוע לי שגנרטור הוא מוצר שעשוי להיות לפעמים לא צפוי ועל כן 'מגה קריוקי' לא תשא בשום תוצאה כספית/הפסד/עוגמת נפש הקשורה לאירוע שלי בשל העובדה שגנרטור לא עבד בצורה תקינה/לא עבד בכלל, ידוע לי שבשביל למנוע הפתעות, עומדת ברשותי האפשרות לשכור 2 גנרטורים כאשר אחד מהם יהיה גנרטור גיבוי, גם אם לא שניהם יהיו מושכרים מאותו מ'מגה אירוע'.
  יא. ידוע לי כי הגנרטור מתודלק ב-95 אוקטן וכל מילוי של דלק / סולר / חומר אחר יהווה נזק חמור לגנרטור שעליו אצטרך לשאת את החשבון.
  יב. ידוע לי שבכל מקרה שבו אשתמש בציוד על הגנרטור שלא שייך ל'מגה אירוע', אני לוקח אחריות מלאה על כל נזק / בעיה שעלולה להגרם לציוד בשל עבודת הגנרטור – הן אם הוא שלי, והן אם שכרתי אותו ממקום אחר.

  * אישור חתימה דיגיטלי בוואטסאפ


  להזמנות התקשרו: 0526-234-111